Een website voor een groene toren in Amsterdam

The Urban Tree Village is een innovatief, duurzaam en sociaal design voor een multifunctionele woontoren, een hoopvol signaal, een gerealiseerde droom van niet alleen duurzaamheid en circulariteit maar ook diversiteit en inclusiviteit. Een modern antwoord op vragen rondom polarisering, en milieuproblematiek. We hielpen The Urban Tree Village met het overdragen van hun verhaal door een passende website te ontwerpen.